180 km Elite

1460 højdemeter

Fyen Rundt Elite – Små omgange

65 højdemeter

Fyen Rundt Masterstart