Tilbage til ruter

Riwals 110 km

Riwals 110 km

En rute for de pænt øvede, der helt sikkert nok skal give udfordringer undervejs. Samme vej ud af Odense, som de øvrige ruter, hvilket vil sige over Elmelund, Holmstrup og Brændekilde til Nr. Lyndelse.

Herfra drejes mod øst til Gestelev og retur over Hillerslevkrydset til Brobyværk. Turen nordpå går over Tommerup og Vissenbjerg med indlagt bakkespurt til Langesø.

Som det også er tilfældet på 70 kilometer ruten, drejes der sydpå via Skallebølle, Ravnebjerg, Bellinge og Skt. Klemens til Volderslev. Og indkørslen til Odense og Munke Mose foregår ligeledes ad Svendborgvej og Læssøegade.

Kort